Trendy ve vzdělávání 2017

Vítejte na portálu konference Trendy ve vzdělávání 2017

V roce 2017 má konference klasický formát - více prosím čtěte v pozvánce - sekce Download.

Průvodce vložení abstraktu 

 

Mezní termíny

 • 26. 2. 2017 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu článku (28. 2. 2017 proběhne objednávka ubytování, při pozdějším přihlášení již organizátoři ubytování nezajišťují).
 • 9. 3. 2017 - termín pro podávání přihlášek prodloužen. Závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu článku; při pozdějším přihlášení již organizátoři ubytování nezajišťují)
 • 3. 3. 2017 – potvrzení o akceptaci abstraktu a zajištění ubytování ze strany organizátorů.
 • 1. 4. 2017 – provedení bezhotovostní platby účastníky požadujícími zajištění ubytování organizátory konference (poslední možné datum pro odeslání platby).
 • 1. 5. 2017 – závazná přihláška na konferenci bez požadavku na zajištění ubytování organizátory konference a odeslání abstraktu článku.
 • 3. 5. 2017 – potvrzení o akceptaci abstraktu.
 • 5. 5. 2017 – provedení bezhotovostní platby ostatními účastníky konference (poslední možné datum pro odeslání platby).
 • 31. 5. 2017 – dodání plných textů článků do časopisu nebo kapitol do monografie.

 

Cíle konference

Konference bude probíhat ve dvou sekcích – technické a informačně-technologické.  V sekci technické, která se bude zaměřovat na „Perspektivy technického vzdělávání v kontextu globálních změn“, budou mj. hledány odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou proměny technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách v jednotlivých zemích a existují analogie či odlišnosti?
 • Jaký mají význam inovace technického vzdělávání v kontextu společenských potřeb? Jsou z dlouhodobého hlediska perspektivní?
 • Promítají se globální změny do technického vzdělávání v zemích účastníků konference?
 • Jak hodnotit změny po roce 1989 v oblasti technického vzdělávání? Splnily změny očekávání? Co přinesly a jsou výsledky pozitivní?
 • Jaké stojí úkoly před institucemi připravujícími učitele technických předmětů a mistry odborného výcviku?
 • Má podpora technického zdělávání avizovaná ze strany vlády a vládních organizací reálné výsledky? Mají projekty potřebný dopad?

V sekci informačně-technologické, orientované na „Inovační tendence v oblasti kurikula předmětů zaměřených na informatiku a informační technologie“, budou mj. hledány odpovědi na následující otázky:

 • Jak se vyvíjí kurikulum předmětů informatika a informační technologie na základních a středních školách? Odpovídá tempo vývoje technologickému pokroku?
 • Jaké cíle má současné vzdělávání v rámci předmětů zaměřených na informatiku
  a informační technologie plnit?
 • Reflektují instituce připravující učitele mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a středních škol dostatečně potřebu kurikulárních změn?
 • Jsou studijní materiály (tištěné a elektronické učebnice, interaktivní prezentace…) používané na školách aktuální? Jak tuto situaci řešit?
 • Jaká je vhodná podoba zájmového vzdělávání? Hraní počítačových her, programování, ovládání kancelářských programů nebo grafických programů?

Na konferenci zazní přednáška na téma „Metodika hodnocení výzkumných organizací 2017+“, kterou prosloví člen národního vyjednávacího týmu.

V rámci konference budou prezentovány také odlišně zaměřené příspěvky týkající se technického vzdělávání, informační výchovy a příbuzných oborů, podnětných odborných zdrojů pro didaktickou transformaci a tvorbu učiva a využití moderních didaktických technologií při výuce ostatních (libovolných) vyučovacích předmětů – matematika, jazyky…    

Přijímány jsou i příspěvky popularizačního charakteru.  

Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou též účastníci z příbuzných oborů a disciplín.

 

Předběžné informace o programu

Středa 24. 5. 2017 Od 16:00 přivítání zahraničních účastníků, diskuse klíčových oborových témat

Čtvrtek 25. 5. 2017

 • 9:30 - 11:30 zahájení konference, plenární přednášky
 • 13:30 - 17:00 jednání v sekcích
 • 19:00 - ??? networking, posterová sekce, společenský večer

Pátek 26. 5. 2017

 • 9:00 - 11:30  jednání v sekcích
 • 13:30 - 17:00 jednání v sekcích


Trendy ve vzdělávání 2017

Logo

First step

Download instructions.

Download page! Include Abstract Instructions (CZ)

Second step

Manage your account.

Create account Login